หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า วันที่ 27 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564
ช่วงเช้า วันที่ 27 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-18 11:59:43

ช่วงเช้า  วันที่  27  ธันวาคม  2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564  ณ  ห้องประชุมอินทนิล  ชั้น  4  ศาลากลางจังหวัดระนอง  โดยมีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธาน  โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยกำหนดประเด็นเรื่องสื่อสารสำคัญ จำนวน 11 เรื่อง