หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-29 11:57:50

                       ช่วงบ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565  ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ  ห้องประชุมAIC ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง