หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมหารือเรื่องความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ หลังจากเปิดภาคเรียน 1 การศึกษา 2565
การประชุมหารือเรื่องความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ หลังจากเปิดภาคเรียน 1 การศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-15 15:17:07

ช่วงเช้า  วันที่  23  สิงหาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ หลังจากเปิดภาคเรียน 1 การศึกษา 2565  และเป็นการติดตามงานที่มอบหมายในการประชุมครั้งที่ 7 รวมถึงงานบริหารอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและที่พัก ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ณ  ห้องประชุม A306  โดยมีบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม