หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565
ช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-18 13:04:29

ช่วงเช้า  วันจันทร์ที่  27  ธันวาคม  2564  คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  2565 เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม  และเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ณ  ห้องประชุมชั้น  4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  โดยมีอาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นประธาน