หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า​ วันที่​ 15 กรกฎาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2566​- 2570)
ช่วงเช้า​ วันที่​ 15 กรกฎาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2566​- 2570)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-23 15:06:35

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันระยะ 5  ปี(พ.ศ.2566- 2570)

ช่วงเช้า วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันระยะ 5  ปี(พ.ศ.2566- 2570) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2564  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล( Video Conference System) จากห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2  อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ไปยังจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งที่จังหวัดระนองจัดที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตลอดจนสามารถกำหนดแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ