หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงนามบันทึกความเข้าใจ​ระหว่าง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง​และ​โรงเรียนสตรีระนอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงนามบันทึกความเข้าใจ​ระหว่าง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง​และ​โรงเรียนสตรีระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 11:11:23

ช่วงเช้า วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองและโรงเรียนสตรีระนอง โดยมีดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  และคณะผู้บริหารร่วมพิธี ณ ห้องประชุมA306 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง