หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-15 15:32:18

ช่วงเช้า  วันพฤหัสบดีที่  25  สิงหาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ  ห้องประชุม A401  โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจาก 4 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  วิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการ  และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมในพิธี  โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น