หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอบรมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลระบบ Community Big Data :CBD และ ABC Model ภายใต้โครงการ U2T
ช่วงเช้า วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอบรมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลระบบ Community Big Data :CBD และ ABC Model ภายใต้โครงการ U2T

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-15 16:18:33

ช่วงเช้า  วันที่  28  ตุลาคม 2564  นางอัญชัญ  จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมาายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมอบรมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลระบบ  Community Big Data :CBD และ ABC Model ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมคือหน่วยปฏิบัติการ อว ส่วนหน้า ประจำจังหวัด จำนวน  72  จังหวัด