หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ พร้อมด้วยนางอัญชัญ​ จงเจริญ​ ที่ปรึกษาฯเข้าร่วมการประชุม​ เรื่อง​ การจัดทำแผนบูรณาการงานด้านอุดมศึกษาฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้
วันที่ 3 ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ พร้อมด้วยนางอัญชัญ​ จงเจริญ​ ที่ปรึกษาฯเข้าร่วมการประชุม​ เรื่อง​ การจัดทำแผนบูรณาการงานด้านอุดมศึกษาฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 15:12:37

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการงานด้านอุดมศึกษาฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2566 - 2570   ณ ห้องประชุม AIC  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์(Zoom)  การประชุมฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการเตรียมวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสร่วมในการบูรณาการแผนงานต่าง ๆ จัดโดยความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ