หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:00:02

ช่วงบ่าย วันที่  5  กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธาน