หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า​ จังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2564​
การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า​ จังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2564​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-17 10:18:55

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00  น. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมGoogle Meet โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี กล่าวเปิดประชุม และผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดระนองและตัวแทนจากสถาบันการศึกษาสามแห่งเข้าร่วมประชุม  ซึ่งสถาบันการศึกษาสามแห่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)ในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง