หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า​ วันที่ 1 ตุลาคม 2564​ นางสาววนัสนาฏ​ ประพาลา​ รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน​Social​ Return On Investment SROI
ช่วงเช้า​ วันที่ 1 ตุลาคม 2564​ นางสาววนัสนาฏ​ ประพาลา​ รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน​Social​ Return On Investment SROI

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 12:16:49

ช่วงเช้า วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินSocial Return  On  Investment SROI โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2Tแก่อว.ส่วนหน้าเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการ  U2T  ทางระบบ zoom