หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า วันที่​ 19 กรกฎาคม​ 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลโลยีเกษตร​4.0​ และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม​ (AIC)​
ช่วงเช้า วันที่​ 19 กรกฎาคม​ 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลโลยีเกษตร​4.0​ และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม​ (AIC)​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-23 15:22:52

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลโลยีเกษตร4.0 และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

ช่วงเช้า วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และนางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลโลยีเกษตร4.0 และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)  ณ ห้องประชุม AIC ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง