หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 18/2565
การประชุมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 18/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 11:16:44

ช่วงเช้า  วันที่ 20  กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ครั้งที่  18/2565  ณ  ห้องประชุม A306  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  โดยมีดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้งและผ่านทางระบบออนไลน์