หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า​ วันที่​ 29​ ตุลาคม​ 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำน​วยการศูนย์​การศึกษาจั​งหวัดระนอง​ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤติ- โอกาส​มหาวิทยาลัย​ และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย​ - Reinventing University
ช่วงเช้า​ วันที่​ 29​ ตุลาคม​ 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำน​วยการศูนย์​การศึกษาจั​งหวัดระนอง​ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤติ- โอกาส​มหาวิทยาลัย​ และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย​ - Reinventing University

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-15 16:23:17

ช่วงเช้า วันที่ 29 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤติ- โอกาสมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย - Reinventing  University  ณ ห้องประชุม AIC  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Google Meet โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน