หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้าวันนี้ (28 ธ.ค 64) นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565
ช่วงเช้าวันนี้ (28 ธ.ค 64) นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-18 13:19:59

ช่วงเช้าวันนี้ (28 ธ.ค 64)  นางอัญชัญ  จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณาการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม