หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โอกาสดีมาแล้ว!! น้องๆ ที่จะประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565 เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ
โอกาสดีมาแล้ว!! น้องๆ ที่จะประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565 เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-04-18 11:03:12

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ  

จัดเต็มกว่า 35 หลักสูตร ฟรี พบกับ SET e-Learning คอร์สเรียนใหม่สำหรับนักศึกษา กยศ. ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การลงทุน และผู้ประกอบการ เนื้อหาเข้าใจง่าย สอนโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ เรียนจบได้ใบ Certificate จากตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ. 

ได้สูงสุดถึง 49 ชั่วโมง  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม????????????

https://www.studentloan.or.th/th/news/1647489438

????????น้องๆ ที่จะประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565 ทุกชั้นปี 

เรียนเก็บไว้ได้เลยจ้า........????????

????????ชั่วโมงจิตอาสาที่นำมาใช้ประกอบการขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2565

ใช้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทอมภาคเรียนที่  1/2564 เป็นต้นไป 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528