หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-29 12:12:03

ช่วงบ่าย วันที่23 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดระนอง  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง