หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ​ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ​ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-14 12:40:56

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

#สายสนับสนุนวิชาการ  8.30 -12.00 น.

#สายวิชาการ 12.30 -16.00 น.