หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองครั้งที่ 7/2565
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-06 14:58:04

ช่วงบ่าย วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองครั้งที่ 7/2565 ณ   ห้องประชุม A306 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง