หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา10.00 น.ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา10.00 น.ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-14 12:40:32

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20  พฤษภาคม 2565 เวลา10.00 น.ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ  เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกกรรมการอว.ส่วนหน้าครั้งที่ 1/2565 ที่จะดำเนินการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม2565