หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 29 มิถุนายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2564
วันที่ 29 มิถุนายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 13:49:48

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5  ปี(พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองโดยมี นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์Google  Meet