หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 11:51:35

ช่วงบ่าย  วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง (หลังใหม่) จังหวัดระนอง