หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา​ 09.30​ ​น.ดร.สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด​ ครั้งที่​ 5/2565
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา​ 09.30​ ​น.ดร.สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด​ ครั้งที่​ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-14 12:40:44

การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอำเภอ หัวหน้าราชการส่วนกลางซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดระนอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน