หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > 30 มิถุนายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2564​ (ต่อ)
30 มิถุนายน 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2564​ (ต่อ)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 13:59:28

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5  ปี(พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 (ต่อ) ณ ห้องประชุมชั้น   ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองโดยมี นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์Google  Meet โดยประเด็นในการประชุมเป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก  และแผนปฏิบัติการณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565