หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 11:54:31

เวลา 09.00 น.  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อนำเสนอแผนบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีลำดับการนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาดังนี้

     ลำดับที่ 1 การพิจารณาแผนบริหารธุรกิจ ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ 

     ลำดับที่ 2 การพิจารณาแผนบริหารธุรกิจของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย 

     ลำดับที่ 3 การพิจารณาแผนบริหารธุรกิจของวิทยาเขตนครปฐม 

     ลำดับที่ 4 การพิจารณาแผนบริหารธุรกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

     ลำดับที่ 5 การพิจารณาแผนบริหารธุรกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง