หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯระนองเดินหน้าประชุมเพื่อหารือร่วมกับคณบดีฯเรื่องการนำนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่จังหวัดระนอง
มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯระนองเดินหน้าประชุมเพื่อหารือร่วมกับคณบดีฯเรื่องการนำนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-04-18 11:59:44

ช่วงเช้า  วันที่  1 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการนำนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม A๓๐๖  โดยมี รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน  เพื่อหารือร่วมกับคณบดีและตัวแทนคณบดีจากวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ,วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริการ ในประเด็นการนำนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่จังหวัดระนองและการจัดสรรพื้นที่สำนักงานให้แก่วิทยาลัยฯ/คณะ ที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง