หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมหารือการจัดทำแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมหารือการจัดทำแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-06 15:12:24

ช่วงเช้า วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำแผนบริหารธุกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ณ   ห้องประชุม A306 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม