หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-29 10:42:11ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ น้องๆ นักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มีปัญหาในการเซ็นเอกสาร กยศ.103 (หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา) ทางงานกองทุนฯ ขออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยการจัดทำ กยศ.103 โดยให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ/วิทยาลัย เซ็นรับรอง กยศ.103 ให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดและใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น
????????????????????????????????????????????????
https://drive.google.com/drive/folders/1LNxu-1wG5R3OR3dVDib0oS6Hl0JW265W?fbclid=IwAR0UkJOX3zLED-xC584GixgYoxHgR2ABsBDDfRRYRsvwscnLxdfK09Y-AV8


หมายเหตุ หากนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น กยศ.103 เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำมาใช้ได้ตามปกติ

????????????????????
การกรอกข้อมูลขอกู้ค่าเล่าเรียนนั้น ขอให้นักศึกษาเว้นไว้ก่อน และรอประกาศจากงานกองทุนฯ ว่าแต่ละคณะ/วิทยาลัย จะต้องกรอกค่าเล่าเรียน
กี่บาทหลังจากที่ได้หักส่วนลดแล้ว ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง