หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการU2Tประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการU2Tประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-06 15:36:46

ช่วงบ่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ   ห้องประชุม A306 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom