หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่​ 16
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่​ 16

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 10:32:13

ช่วงบ่าย วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ 16 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน