หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 4 - 9 เมษายน 2565​ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ นำทีมอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรอบรมและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง​ ระดับ​ 1
วันที่​ 4 - 9 เมษายน 2565​ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ นำทีมอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรอบรมและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง​ ระดับ​ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-04-18 12:25:07

วันที่ 4 - 9 เมษายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำทีมอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์วทัญญู  ชูพักต์หัวหน้าสาขาฯ ,อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัยและอาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย เป็นวิทยากรอบรมและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1  ณ บริษัท Makro สาขาระนอง  จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองร่วมกับบริษัทmakroสาขาระนอง  โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน