หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > พิธีมอบรางวัล AIC Award 2022
พิธีมอบรางวัล AIC Award 2022

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-06 16:12:06

ช่วงบ่าย วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัล AIC Award  2022 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย ณ ห้องประชุม AIC ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน