หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำหลังสูตรนิติศาสตร์บัญฑิต
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำหลังสูตรนิติศาสตร์บัญฑิต

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:01:37

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำหลังสูตรนิติศาสตร์บัญฑิต 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. - 5 ส.ค. 65 สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

https://personnel.ssru.ac.th/.../view/newsjob0107653001