หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-04-18 14:00:08

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ขอเชิญนักวิจัย  ผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

พื้นที่ในการทำโครงการ

- อุดรธานี

- นครพนม

- สกลนคร

- ชุมพร

- ระนอง 

- สุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 29  เมษายน 2565

สมัครได้ที่ www.sidup-is.ssru.ac.th