หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Data (TCD)
การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Data (TCD)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:04:25

ช่วงเช้า วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางอัญชัญ  จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์

จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม