หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 17/2565
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 17/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:09:04

เวลา 13.00 น. วันที่  6  กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ครั้งที่  17/2565  ณ  ห้อง A306   ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  โดยมีรศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน