หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 12:09:14

เวลา 12.00 น.   วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็นการหารือคือ

???? บทบาทของอว.ส่วนหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG

???? การจัดกิจกรรม Hackathon ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

???? การจัดกิจกรรม U2T Weeks (8 กิจกรรมความสำเร็จสำคัญ)