หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พบปะพูดคุยและแนะนำห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พบปะพูดคุยและแนะนำห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:12:57

ช่วงบ่าย วันที่  6  กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พบปะพูดคุยและแนะนำห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้เปิดให้บริการเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุม สัมมนา ให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีอัตราการให้บริการ ดังต่อไปนี้

???? ห้องประชุม ขนาดความจุ 40 - 200 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 4,000 บาท/วัน

???? ห้องประชุม ขนาดความจุ 10 - 30 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 1,500 บาท/วัน

???? ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าบริการ 4,000 บาท/วัน