หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 8/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 8/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 12:12:55

ช่วงเช้า วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2565 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet