หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง​ "ถอดบทเรียนโครงการ​ ​U2T​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ พื้นที่จังหวัดระนอง"
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง​ "ถอดบทเรียนโครงการ​ ​U2T​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ พื้นที่จังหวัดระนอง"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 11:02:26

ช่วงเช้า วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่จังหวัดระนอง"  ณ ห้องประชุมA306ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานโครงการ  U2T  ในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วมและนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2Tในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยชุมชนระนอง