หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่วงเย็น วันที่ 15 สิงหาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (State Quarantine)
ช่วงเย็น วันที่ 15 สิงหาคม 2564​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (State Quarantine)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-08-26 14:28:43

ช่วงเย็น วันที่ 15 สิงหาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (State Quarantine)  ณ ห้องประชุม AIC  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมGoogle Meet โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน