หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมรับมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 สายสนับสนุนวิชาการ
การประชุมรับมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 สายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:21:24

ช่วงเช้า วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง