หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯที่เปิดการเรียนการสอน
การประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯที่เปิดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 12:43:56

ช่วงบ่าย  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯที่เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีประเด็นในการหารือ  ดังต่อไปนี้  

???? ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หลังจากการเปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2565

???? โครงการแนะแนวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565