หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายพีระพัฒน์ เพชรสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม "หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปี 2564"
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายพีระพัฒน์ เพชรสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม "หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปี 2564"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 16:12:27

วันที่  8  กรกฎาคม 2564  นายพีระพัฒน์  เพชรสังข์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม "หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  ปี  2564"  ณ  ศูนย์เครือข่าย  ศพก.ด้านการผลิตกาแฟ  บ้านน้ำขาว  ตำบลจ.ป.ร.  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา  ปี 2564  โดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง  กรมส่งเสริมการเกษตร