หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมรับมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 สายวิชาการ
การประชุมรับมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 สายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:24:51

ช่วงเช้า วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  โดยมีคณะจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม