หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการสอบ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการ ...
2023-01-16 11:02:59
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์ฯระนอง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์ฯระนองรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Qu ...
2023-01-10 16:50:44
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! สาขาการตลาดดิจิทัล​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ปีการศึกษา​ 2566
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! สาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รั ...
2023-01-10 14:27:39
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยร ...
2022-11-15 14:14:12
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2022-10-19 13:54:50
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
 เริ่มปีใหม่ ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #ภาคพิเศษ เตรียมพร้อมสำหรั ...
2022-09-15 14:55:39
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท​ สาขาบริหารธุรกิจ​MBA
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจM ...
2022-06-20 11:50:55
วิทยาลัยการเมืองและปกครอง ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควต้า (วิชาการ) จำนวน 2 หลักสูตร
วิทยาลัยการเมืองและปกครอง ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #ภาคปกติ ประจำป ...
2022-03-02 00:43:22
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) ภาคปกติ ห้องเรียนระนอง ค่าเทอมเพียง 8,500‼ เรียนเพียง 3 ปีจบ‼
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี)ภาคปกติ ห้องเรียนระนองค่าเทอมเพียง 8,500เรียนเพียง 3 ปีจบคุ้ ...
2021-12-19 15:49:10
ข่าวย้อนหลัง