หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง ครั้งที่ 1 (Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 #รอบร ...
2023-09-22 13:40:15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567
เคาะแล้ว กำหนดการเปิด #รับสมัคร นักศึกษา 2567 ‘สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด ...
2023-08-18 14:11:09
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ภาคปกติ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ภาคปกติ)&nbs ...
2023-07-18 16:22:05
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง(งบลงทุน) เพื่อชี้แจ้งแบบฟอร์ม และขั้นตอนการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง(งบลงทุน )
ช่วงเช้า วันนี้(20 ก.พ.66) นางสาวพรัชษกรณ์  เกตุลิขิตกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เ ...
2023-03-16 15:19:44
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2022-10-19 13:54:50
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
 เริ่มปีใหม่ ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #ภาคพิเศษ เตรียมพร้อมสำหรั ...
2022-09-15 14:55:39
ข่าวย้อนหลัง