หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567
ช่วงเช้า  วันนี้ (15 ก.พ.67) นางอัญชัญ  จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจัง ...
2024-02-20 15:24:27
การประชุมการจัดกิจกรรม จัดงานประชาสัมพันธ์อาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2567
            ช่วงเช้า  วันนี้ (14 ก.พ.67)อาจารย์  ดร.สุวัฒน์ ...
2024-02-20 15:25:03
การประชุมชีั้แจง Prework หมวด 3 ลูกค้าและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
             ช่วงบ่าย วันนี้(7 ก.พ.67) อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  น ...
2024-02-20 14:51:16
โครงการเปิดฟ้าอันดามันยุวชนการเมืองและการปกครอง
        ช่วงเช้า วันนี้ (1 ก.พ.67) อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนว ...
2024-02-20 15:24:18
ข่าวย้อนหลัง