หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ 5/2567
          วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.  อาจารย์ ดร.สุวัฒน ...
2024-05-15 15:31:11
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (วาระพิเศษ)​
                ช่วงเช้า วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดร.สุวัฒน์ &n ...
2024-05-15 15:19:48
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Sustainable Business การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน"
          ช่วงบ่าย วันนี้ (3 พ.ค.67) อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว   ...
2024-05-15 14:54:08
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2567
             ช่วงเช้า  วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.บัณฑิต &n ...
2024-05-15 14:25:02
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567
              ช่วงเช้า วันนี้ (25 เมษายน 2567)  ศูนย์การศึกษ ...
2024-05-15 14:05:51
ข่าวย้อนหลัง