หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

ช่วงเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้หารือปรับแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ช่วงเช้า  วันที่  22 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้หารือปรับแก้ไขกระบว ...
2022-11-23 15:15:18
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 สายวิชาการ
ช่วงบ่าย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปฏิบัติง ...
2022-11-15 13:30:47
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 สายสนับสนุนวิชาการ
ช่วงเช้า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์การศึกษา ...
2022-11-15 13:27:41
การประชุมหารือและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เรื่องการเขียนรายละเอียดความต้องการรายการสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์​เพื่อของบประมาณแผ่นดิน​ ปีงบประมาณ​ 2567
เวลา 15.00 น. อาจารย์ดร. สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุมหาร ...
2022-11-15 13:22:46
ข่าวย้อนหลัง